Tarieven

Tarieven Beter in Bewegen    (Fysiotherapie) 2021

Zitting fysiotherapie €    38,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €    76,00
echografie €    76,00
Toeslag voor aanhuisbehandeling €    17,00
Inrichtingstoeslag €   15,00
Screening €    23,00
1e consult na screening €    55,00
1e consult na verwijzing €    55,00
Fysiofitness per 3 maand  (1x/week= 13x) €  120,00
Telefonisch consult €    18,00
Rapport kort €    52,00
Rapport uitgebreid €    93,00
Niet nagekomen afspraak €    38,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag

Kosten voor fysiotherapie kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering.

Wij hebben met alle Zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met Menzis, CZ-delta lloyd-OHRA en VGZ. Dit betekent dat u in die situatie de nota thuis krijgt en deze dan zelf moet opsturen naar Menzis, CZ-delta lloyd-OHRA of VGZ.  U krijgt dan de kosten (gedeeltelijk)vergoed, indien u  verzekerd bent bij Menzis, CZ-delta lloyd-OHRA en VGZ.  In alle andere gevallen gaat onze declaratie rechtstreeks naar de Zorgverzekeraar.

De kosten voor fysiofitness worden niet vergoed door de zorgverzekeraars

Een investering in de diensten van BETER IN BEWEGEN is bij (langdurig) verzuim een rechtstreekse kostenbesparing voor de werkgever. De investering verdient zich  terug door de besparingen op de directe en indirecte verzuimkosten.