Tarieven

Tarieven Beter in Bewegen    (Fysiotherapie) 2018

Zitting fysiotherapie €    35,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €    70,00
Zitting Oedeemfysiotherapie €    48,00
Toeslag voor aanhuisbehandeling €    14,50
Inrichtingstoeslag €    12,00
Screening €    21,00
1e consult na screening €    52,00
1e consult na verwijzing €    52,00
Fysiofitness per 3 maand  (1x/week= 13x) €  118,00
Telefonisch consult €    15,00
Rapport kort €    45,00
Rapport uitgebreid €    80,00
Niet nagekomen afspraak €    35,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen op aanvraag

Kosten voor fysiotherapie kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering.

Wij hebben met alle Zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met CZ-delta lloyd-OHRA. Dit betekent dat u de nota thuis krijgt en deze dan zelf moet opsturen naar CZ-delta lloyd-OHRA.  U krijgt dan de kosten (gedeeltelijk)vergoed indien u ervoor verzekerd bent bij CZ-delta lloyd-OHRA.  In alle andere gevallen gaat onze declaratie rechtstreeks naar de Zorgverzekeraar.

De kosten voor fysiofitness worden niet vergoed door de zorgverzekeraars

Tarieven BAG

Een investering in de diensten van BAG is bij (langdurig) verzuim een rechtstreekse kostenbesparing voor de werkgever. De investering verdient zich direct terug door de besparingen op de directe en indirecte verzuimkosten.
Vanuit een aantal zorg- en inkomensverzekeraars en verzuimverzekeraars is een gedeeltelijke vergoeding van de interventies mogelijk. Informeer hierover bij uw verzekeraar

Tarieven Fysiofitheidscan

Fysiofitheidscan € 39.00
Fysiofitheidscan met bepaling omslagpunt € 65,00